Trainingen binnen de Protestantse Kerk Nederland

Als freelancer sta ik op de landelijke lijst van Protestantse Kerk Nederland om kerkenraden en gemeenten te ondersteunen.

Daarnaast geef ik aan ambtsdragers en vrijwilligers een aantal trainingen meestal in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland. Ik heb ervaring in de hier onderstaande trainingen. Ik geef ook trainingen aan beroepingscommissies

Over trainingen

Een training is een vorm van toerusting waarbij je dingen leert die je ‘thuis’ niet kunt leren. Daarin verschilt een training van de meeste van de hierboven genoemde vormen van toerusting. Je komt bij elkaar met een groep en krijgt van een docent kennis waarmee je je kerkelijke werkzaamheden beter leert uitvoeren.

Ik noem drie trainingen van het Landelijk Dienstencentrum .

Training Pastoraat

Als je deze training volgt krijg je handvatten om betere pastorale gesprekken te voeren. Er wordt ingegaan op verschillende manieren van luisteren en vragen stellen. Het kan in de training ook gaan over onderwerpen als werkdruk, kritiek op jou als bezoeker of over het bezoeken van ernstig zieke mensen.

Training Diaconaat

In de training leer je wat er in de functie van diaken op je afkomt. Je leert hoe jouw werkveld eruitziet binnen en buiten de kerk. Omdat de rol van diaken breed en per kerk verschillend is, is het waardevol deze training met de eigen diakenen te houden. Eigenlijk is deze training een must voor iedere nieuwe diaken.

Basistraining voor nieuwe ambtsdragers

Je leert in deze training wat zich in de kerk allemaal afspeelt. Welke regels zijn er, bijvoorbeeld in de kerkorde, maar ook op plaatselijk niveau.

Wanneer je voor jouw gemeente een andere training zoekt, kun je daarvoor ook met mij contact opnemen.