Reactie cliënten

Reacties van cliënten en collega’s

‘Door coaching heb ik verlies van ontslag kunnen verwerken en mijn vertrouwen terug gekregen. Ik ben heel blij met dit traject, het heeft mij door een moeilijke tijd heen geholpen en genoeg vertrouwen gegeven voor het starten van een nieuwe baan’.

Kerkelijk jeugdwerker

‘De mentale oefeningen die Herman mij liet doen hebben me het meest aangesproken’.

Gemeentepredikant

‘Het algemene gevoel van de gemeente is dat de beroepingscommissie goed werk heeft geleverd. Ik denk dat dit mede komt door de goede voorbereiding! Veel dank voor de adviezen’.

Voorzitter kerkenraad

‘Veel dank voor je deskundigheid én betrokkenheid. Een mooie combinatie’

Gemeentepredikant

‘Je weet niet half hoe fijn het is om in vertrouwen te kunnen ‘sparren’

Predikant

‘Wat ik waardevol heb gevonden was, dat ik me meer bewust ben geworden van mezelf tijdens gesprekken’.

Fotograaf

‘Tijdens mijn loopbaancoachtraject bij Herman Ekenhorst heb ik veel praktische tips ontvangen waar ik mijn voordeel mee kan doen bij het op zoek gaan naar een bij mij passende nieuwe functie. Tevens heeft hij geholpen mijn eigenlijke hulpvraag scherper te krijgen. Hij is daarbij professioneel en systematisch te werk gegaan. De oefeningen en literatuurverwijzingen zijn goede hulpmiddelen geweest’.

Wijkpredikant

‘Door de gesprekken en oefeningen die gehouden zijn tijdens het traject heb ik ‘tools’ aangereikt gekregen waardoor ik nu voor elkaar krijg wat mij voorheen niet lukte. Een andere manier van denken en kijken naar dingen. En het mooie is dat ik die tools zelf kan toepassen, er dus zelf invloed op heb’.

Wijkagent

 

‘Door jouw opening met Prediker had je mij direct te pakken, want de wijsheid en rijkdom van dat boek staan dicht bij de manier waarop ik in het leven wil staan. Alle andere dingen die we geoefend hebben waren zeer relevant voor mij. Hier werd ik gedwongen om over mezelf na te denken. Ik moet mezelf niet vergeten, want dan stroomt dat glas alsmaar leeg. Je hebt met de manier waarop je betrokken was op de groep bij mij een vuurtje aangestoken. Dank je wel’.

Predikant na afloop training Loopbaanoriëntatie

‘Het traject is mij van te voren duidelijk uitgelegd. De coach hield mijn coachingsvraag steeds als uitgangspunt. ik heb nieuwe inzichten gekregen en het  traject heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik kon open en eerlijk met de coach communiceren en Herman luisterde goed’.

Brigadier van politie

‘Ik vond mijn coach, Herman Ekenhorst, een coach die mij gedurende het gehele traject het gevoel gaf er voor mij te zijn. Hij gaf mij het gevoel het traject ook met een open mind in te gaan.. Hij was letterlijk en figuurlijk goed bereikbaar en nam voor alles de tijd. Hij straalde ervaring en rust uit’.

Surveillant

‘Waar je voorheen moeilijk woorden voor kon vinden, voert Herman Ekenhorst je op creatieve wijze mee conform een eenvoudig werkmodel naar een beter inzicht waar je sterkten, zwakten maar bovenal je carrièrebehoeften ten diepste liggen’.

Marketing & Sales Manager

‘Het fijne is dat je een scherpe analyse hebt in de communicatie en daarop spiegelt. Hierdoor werd ik meer bewust van mijn patroon en ook in mijn taalpatroon. Verder laat je je niet afleiden in gesprek, je geeft sturing en structuur. Ik heb inzicht gekregen in mijn kwaliteiten en uitdagingen’.

Trainer & Coach NLP & improvisatie theater:

‘Er was een veilige sfeer en dat vond ik fijn’.

Predikant

‘Ik kijk terug op een heel goed en leerzaam coachingstraject. De samenwerking met Herman was buitengewoon prettig. Herman startte iedere bijeenkomst met een samenvatting van de vorige keer, mijn opdrachten en een voorstel waar we het die keer over konden gaan hebben. Ik vond dat heel prettig. De oefeningen vond ik soms confronterend en Herman gaf mij een veilig gevoel waardoor ik de oefeningen goed kon doen’.

Communicatieadviseur

‘Herman is zeer betrokken en geeft in trainingen altijd iedereen de ruimte. Hij zal altijd zorgen dat alles tot in de puntjes verzorgd is’.

Directeur

Opdrachtgevers

 • St Naaste Zutphen
 • Bond van Nederlandse Predikanten
 • Stichting Politie Vormingscentrum
 • Politieacademie
 • Christelijk Nationaal Vakverbond
 • Protestantse Kerk Nederland
 • Protestantse Gemeenten Apeldoorn, Ruinen, Rozendaal, Wehl.
 • PCBO Apeldoorn
 • ACP
 • UWV Werkbedrijf Winterswijk
 • Protestantse Theologische Universiteit
 • Onderwijsbond CNV
 • Vakmensen CNV