Begeleiding bij intervisie

Doelgroep

Intervisie is geschikt voor iedere (beroeps)groep die van elkaar als collega’s wil leren en zich verder wil ontwikkelen, waarbij zij een gelijkwaardige, dus geen hiërarchische, verhouding met elkaar hebben.

Resultaat

  • het beter functioneren van jezelf en het team
  • het vergroten van je persoonlijk leiderschap
  • het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de organisatie
  • een meer professionelere organisatie
  • het uiten en effectief omgaan met emoties tijdens het werk

Kracht van intervisie

Opvallend is dat de oplossingen en adviezen die deelnemers in intervisiegroepen voor iemand uit de groep aandragen, naar aanleiding van zijn of haar leervraag, in bijna alle gevallen ook voor henzelf bruikbaar zijn. Al brengt een deelnemer persoonlijk geen vraag in, het intervisieproces zelf levert veel inzicht en herkenning op die toepasbaar is in de eigen situatie.

Groot oplossend vermogen

De gezamenlijke groep is in staat om tal van zinvolle oplossingen aan te dragen die veel aspecten en lagen van de ingebrachte leervraag raken. Dit versterkt het vertrouwen in het oplossend vermogen van het team.

Functionele emoties

Intervisie beïnvloedt het anders leren omgaan met emoties. Emoties spelen een belangrijke rol in de interactie tijdens het werk. Tijdens de intervisie leren deelnemers niet alleen emoties te uiten, maar daar ook functioneel mee om te gaan.

Opbouw

  • Deelnemers komen in werktijd bijeen en werken aan de hand van een intervisiemethode aan een door de deelnemers ingebrachte casus.
  • Een intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit 6 tot 8 deelnemers.
  • Hoe vaak de groep bij elkaar komt, wordt in onderling overleg vastgesteld.
  • Voorafgaand aan de intervisie wordt een contract met de opdrachtgever gemaakt.