Werken met teamrollen

Doelgroep
Een leerzame training voor iedereen die in een team samenwerkt en vat wil krijgen op de kwaliteit van die samenwerking. Bij voorkeur wordt deze training gegeven aan een vast team dat gedurende de trainingsdag elkaar beter leert kennen. Uiteraard kan de training ook aan leden van meerdere teams worden gegeven.

Resultaten
•    Inzicht krijgen in de negen rollen die mensen in een team vervullen.
•    Goed kunnen samenwerken
•    Zicht krijgen op uw eigen (belangrijkste) rollen en die van uw collega’s
•    Hoe de rollen elkaar kunnen versterken om uw doel(en) te halen

Opbouw
De training bestaat uit
•    het herkennen van de negen verschillende teamrollen van Belbin.
•    het oefenen in het herkennen van de rollen van de andere deelnemers