Trainingen

Missie

Zorgvuldig en met persoonlijke aandacht en interesse voor mensen, verdieping brengen in werk en leven, door middel van training en (loopbaan)coaching.

 

Visie op trainen

 • “Liever een vuurtje aansteken dan een vat vol gieten”.
  Vanuit dit motto is de vraag van de deelnemer het vertrekpunt van de training. Training en coaching gaat niet alleen om gedrag en vaardigheden maar zeker ook om dieper liggende elementen als waarden en principes.
 • Een training is geen eenzijdig overdragen van kennis en kunde. Er ontstaat een wisselwerking tussen deelnemer(s) en trainer.

 • Trainingen zijn een goede manier om vaardigheden te leren en patronen van denken te veranderen die op een andere wijze moeilijk(er) te realiseren zijn.
 • Trainen heeft een waarde voor de deelnemers zelf maar daarnaast hebben getrainde medewerkers een toegevoegde waarde voor de resultaten van de organisatie.

 • Trainen is meer dan ‘inhoud presenteren’ en aandachtig luisteren. Het vraagt van trainers om gerichte vaardigheden, de juiste attitude en ondersteunende technieken.

 • Deelnemers leren pas wanneer ze zelf verantwoordelijkheid nemen en hun – soms ongemakkelijke – realiteit onder ogen zien. Dit vraagt zelfinzicht van de deelnemers. De trainer helpt ze hierbij.

Kernwoorden voor mij als trainer zijn:

 • er zijn voor de deelnemer
 • respect
 • kwaliteit
 • maatwerk
 • resultaatgericht

Inhoudelijke aanpak:

 • uitgaan van de vraag van de opdrachtgever en/of deelnemers
 • methoden en technieken afgestemd op leerstijlen van de deelnemers
 • aansluiten bij de praktijk van de deelnemers
 • deelnemers uit hun ‘vertrouwde denken en doen’ halen
 • gerichte vervolgtraject op individueel niveau

Doelgroepen

 • Non-profit organisaties waaronder kerkelijke instellingen (Protestant en Katholiek)
 • Overheid en semi-overheid
 • Politie en Brandweer
 • GGZ

Werkwijze

Als freelance trainer kan ik  snel en flexibel inspelen op de vraag van de organisatie/cliënt. Tijdens een intakegesprek brengt we samen doelen en gewenste resultaten in beeld en bespreken we wederzijdse verwachtingen. Aan de hand van dit gesprek maak ik een offerte.

Ik train op locaties van de opdrachtgever maar kan ook zelf voor een locatie zorgen. Alle trainingen worden kort schriftelijk geëvalueerd.