Loopbaanoriëntatie algemeen

Doelgroep
Voor iedereen die nadenkt over een volgende stap in zijn loopbaan binnen of buiten de organisatie.

Resultaten

Zicht op uzelf
Doel: Zelf zicht krijgen op uw belangrijkste waarden in uw werk en uw kwaliteiten. Wat zijn uw beren op de weg? Hoe kunt u daar mee omgaan?

Actieplan
Aan het eind van de training bent u in staat een actieplan te maken met concrete actiepunten om uw loopbaan verder vorm te geven, of een andere baan te gaan zoeken. Maar misschien komt u tot de conclusie dat u voorlopig prima in uw eigen baan zit.

Opbouw
De training kan in één of meer dagen gegeven worden. Ook kan zij toegespitst worden op doelgroepen, bijvoorbeeld oudere werknemers. In dat geval wordt er ook aandacht besteed aan de levensfasen en de kracht en vitaliteit van de oudere medewerker.

De training is praktisch opgebouwd uit kleine stukjes theorie en het doen van oefeningen, testen en (groeps)gesprekken.

Deze training is een goede opstap naar een volledig loopbaantraject. Zie hiervoor mijn blog