Intervisiebegeleiding

Leer van elkaar!

Doelgroep
Intervisie is geschikt voor iedere (beroeps)groep die van elkaar als collega’s wil leren en in zich  verder wil ontwikkelen, waarbij zij een gelijkwaardige (geen hiërarchische) verhouding met elkaar hebben.
Toelichting:
Een intervisie groep bestaat uit collega’s met dezelfde soort werkzaamheden, die een gelijkwaardige (geen hiërarchische) verhouding met elkaar hebben en die bereid zijn van elkaar te leren.

Resultaten

  • het beter functioneren van uzelf en het team
  • het vergroten van  uw persoonlijk leiderschap
  • het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de organisatie
  • een meer professionelere organisatie
  • het uiten en effectief omgaan met emoties tijdens het werk


•    De kracht van intervisie
Opvallend is dat de oplossingen en adviezen die deelnemers in intervisiegroepen voor iemand uit de groep aandragen, naar aanleiding van zijn of haar leervraag, in bijna alle gevallen ook voor henzelf bruikbaar zijn. Al brengt een deelnemer persoonlijk geen vraag in, het intervisieproces zelf levert veel inzicht en herkenning op die toepasbaar is in de eigen situatie.

•    Groot oplossend vermogen
De gezamenlijke groep is in staat om tal van zinvolle oplossingen aan te dragen die veel aspecten en lagen van de ingebrachte leervraag raken. Dit versterkt het vertrouwen in het oplossend vermogen van het team.

•    Functionele emoties
Intervisie beïnvloedt het anders leren omgaan met emoties. Emoties spelen een belangrijke rol in de interactie tijdens het werk. Tijdens de intervisie leren deelnemers niet alleen emoties te uiten, maar daar ook functioneel mee om te gaan.


Opbouw
Deelnemers komen in werktijd bijeen en werken aan de hand van een intervisie methode onder begeleiding aan een door de deelnemers ingebrachte casus.  
Een intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit 6 tot 8 deelnemers.
Hoe vaak de groep bij elkaar komt, wordt in onderling overleg vastgesteld.
Voorafgaand aan de intervisie wordt een contract met de opdrachtgever gemaakt.