Beroepingswerk

Begeleiding en advisering van de kerkenraad

Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Als kerkenraad denk je na over wat voor soort gemeente je bent en wat voor predikant daar bij past. Voor hoeveel tijd kan een nieuwe predikant aan het werk.

Bij dit proces kan ik op grond van jarenlange ervaring adviseren en meedenken met voorbeelden en praktische tips. Ik ben sparring-partner van kerkenraad of moderamen. Ik kan een plan maken om een gemeenteavond over beroepingswerk vorm te geven.

Resultaat

Een soepele voorbereiding van de totstandkoming van een profielschets voor de nieuwe predikant, rekening houdend met alle omstandigheden van de plaatselijke gemeente.

Aanpak

Op basis van een intake wordt vastgesteld op welke momenten mijn ondersteuning gewenst is waarna een programma gemaakt wordt. Dat kan gaan over het begeleiden van de interne discussie binnen het moderamen over het profiel van de nieuwe predikant. Ook het voorbereiden van een gemeenteavond hierover of het maken van een (concept)profielschets kan aan de orde komen.

In het meinummer van het ouderlingenblad 2019 staat een artikel van mijn hand over het werk van de beroepingscommissie.

Het geven van (PKN)trainingen aan de beroepingscommissie

Inhoud training

2 avonden of 2 dagdelen op zaterdag. Deelnemers leren de rol en taken van de beroepingscommissie kennen en weten wat er van hen wordt verwacht. Er wordt onder andere geoefend met het voeren van gesprekken met predikanten.

Resultaat

Een optimaal toegeruste beroepingscommissie en een professionele aanpak van het beroepingswerk. Deelnemers kunnen werken met een instrument om de brieven te selecteren en optimaal de gesprekken te voeren.

Aanpak

Met oog voor maatwerk komen de volgende thema’s in de training aan de orde:

  • hoe gaan we het doen, de procedure
  • werving en selectie van brieven
  • het succesvol ‘horen’
  • gesprekken voeren met kandidaten, ook over moeilijker thema’s.

Opgave voor de (online)training kan via mij lopen zodat u hieraan geen administratie heeft.

Mijn ervaring is dat de inhoud van deze (PKN) training het beste tot zijn recht komt in de periode waarin de advertentie geplaatst is en vóór de sluitingsdatum.