Begeleiding en ondersteuning kerkenraden bij projecten

Wanneer je als kerkenraad nadenkt over de toekomst van de kerk omdat:

  • er allerlei signalen zijn dat het kerkbezoek afneemt
  • de financiën afnemen
  • de financiële lasten hoger worden
  • het steeds moeilijker wordt om ambtsdragers en vrijwilligers te werven

is het belangrijk om aan dat proces richting te geven.

Hieraan is projectmatig te werken door bijvoorbeeld eerst een analyse van de eigen gemeente te maken. Hiervoor zijn diverse instrumenten te gebruiken, binnen de kerkenraad maar ook met behulp van de gemeente. Samen zoeken wij naar een passende aanpak. Het maken van een nieuw beleidsplan kan zo’n project zijn waaraan ik als extern begeleider ondersteuning kan bieden. Onder het hoofdstuk beroepingswerk is de ondersteuning genoemd die ik kan geven als extern begeleider bij het bezinningsproces voor het zoeken van een nieuwe predikant.

Resultaat

Een veranderingstraject dat soepeler verloopt en optimale kans van slagen heeft.

Aanpak

Mijn aanpak is erop gericht om door een goede intake voor elke gemeente maatwerk te leveren. Want geen enkele gemeente is gelijk.
In de rol van extern begeleider is het mogelijk om van enige afstand naar de plaatselijke situatie te kijken. Zo kan ik vragen stellen, voorstellen doen, mensen bij elkaar brengen.
Mijn werkwijze is erop gericht het proces zó te begeleiden dat de kerkenraad weer zelfstandig verder kan. Daarbij let ik erop dat de participatie van zoveel mogelijk belanghebbenden aandacht krijgt. U leest meer over mijn aanpak en werkwijze op de pagina over mij.